Parkeagle sensoren voor permanente verkeersmetingen

Dit is een foto van parkeagle haar sensoren om verkeerstellingen te doen om auto’s te tellen